EXPERT ADVISECategory: QuestionsHướng dẫn tạo kí tự đặc biệt Vjp pro
Kí tự đặc biệt asked 2 months ago

Kí tự ngôi sao – bông hoa
✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖ ✫ ✪ ✩ ★ ☆ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊ ❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡ ✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻ ❆ ۞ ۝ ☀ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁
Kí tự Cỏ 3 lá , Hoa năm cánh (Cỏ 4 lá): , Quả táo Apple 
Dấu cộng nhỏ phía trên: 
Kí tự trái tim tình yêu
💕 ❤ ❥ ♥ ♡ ♥ ❣ ❦ ❧ ☙ ღ ɞ 💖
Ký hiệu dấu ngoặc
〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〚 〛 ◢ ◣ ◥ ◤ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍⌎ ⌏
⦃ ⦄ ⦅ ⦆ ⦇ ⦈ ⦉ ⦊ 〔 〕 〖 〗 〘 〙 ◜ ◝ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟
Kí tự số
⅟ ¼ ½ ⅓ ⅔ ¾ ⅕ ⅐ ⅑ ⅒
Kí tự năm sinh
¹⁹⁹⁹ – ¹ᵏ⁹ – ₁₉₉₉ – ₁ₖ₉
²⁰⁰⁰ – ²ᵏ – ₂₀₀₀ – ₂ₖ
²⁰⁰¹ – ²ᵏ¹ – ₂₀₀₁ – ₂ₖ₁
²⁰⁰² – ²ᵏ² – ₂₀₀₂ – ₂ₖ₂
²⁰⁰³ – ²ᵏ³ – ₂₀₀₃ – ₂ₖ₃
²⁰⁰⁴ – ²ᵏ⁴ – ₂₀₀₄ – ₂ₖ₄
Số nhỏ trên đầu ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
Số nhỏ bên dưới: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉
⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

http://kitudacbiet.atspace.co.uk/

http://acekimtour.com/question/ki-tu-dac-biet-la-gi/

http://akihiro-i.net/~akihiro-i/wiki/index.php?trang%20web%20tao%20va%20copy%20ki%20tu%20dac%20biet%20mien%20phi%202022

http://applefix.in/apple-authorized-service-center/#comment-40404

http://appsplit.com/users/kituchat

http://bcmoney-mobiletv.com/kitudacbiet

http://beersheva.pisga.edu.gov.il/exl-teacher/Lists/List9/AllItems.aspx

http://bit.do/fRyGZ

https://blogs.bu.edu/hogan/?p=125&cpage=36#comment-511258

http://brojects.tv/forums/users/kituchat/
https://bit.ly/kituchatcom