EXPERT ADVISECategory: QuestionsTư vấn tính mệnh không mất phí là sao
Chien No Hoa asked 6 months ago

Giải đáp tính mệnh miễn phí là như thế nào? Là thắc mắc mà bạn Song Tùng tại Nam Định có gửi về giúp chúng tôi trong thời gian qua.
Hỏi: Chào bác sĩ! Gần đây cháu có triệu chứng lạ về sức khỏe, nó khiến cho cháu không dễ chịu, ảnh hưởng tới công việc hằng ngày của cháu. Cháu có tìm hiểu dịch vụ giải đáp tính mệnh trên internet, vậy mong hỏi chuyên gia trả lời tính mệnh hoàn toàn miễn phí là như thay thế nào?
Trả lời: Chào bạn! Tùy thuộc vào mức độ và nhu cầu giải đáp, mà bác sĩ sẽ trả lời sức khỏe cụ thể giúp người. Bạn có thể xem thêm chi tiết những vấn đề đó trong các bài viết đưới đây: